Nazwa programu/działania

2019 rok

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

Polskie Powroty

x

x

x

 x              

2

Program im. Bekkera

     

x

x

x

           

3

Program im. Iwanowskiej

               

x

x

x

 

4

Program im. Walczaka

   

x

 x              

5

Wymiana bilateralna naukowców – nabór wiosenny

     

x

x

x

           

Wymiana bilateralna naukowców – nabór jesienny

               

x

x

x

 

6

Program im. Ulama 

x

x

x

 x                

7

Program im. Cybulskiego - długookresowe przyjazdy naukowców

                 

x

x

x

8

Program im. Znanieckiego – średnio i długookresowe przyjazdy doktorantów

                 

x

x

x

9

Program stypendialny wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej: wyjazdy i przyjazdy

                 

x

x

 

10

PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

 

x

x

x

 x            

11

STER – Stypendia doktorskie dla cudzoziemców

                 

x

x

x

12

Promocja Zagraniczna

   

x

x

x

             

13

Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

   

x

x

x

             

14

Welcome to Poland

     

x

x

x

           

15

KATAMARAN - Tworzenie i realizacja wspólnych studiów II stopnia

 

x

x

             

16

Program stypendialny dla Polonii - studia I stopnia

 

x

x

                 

Program stypendialny dla Polonii – studia II stopnia

 

x

x

                 

Program stypendialny dla Polonii – studia III stopnia

         

x

x

x

         

17

Program stypendialny im. Banacha

   

x

x

               

18

Program stypendialny im. Łukasiewicza

   

x

x

               

19

Poland My First Choice

   

x

x

 x              

20

Program Lektorzy

x

x

                   

21

Kursy języka i kultury polskiej dla cudzoziemców

 

x

x

                 

22

Program promocji języka polskiego

   

x

x

 x

x

x

     

23

Program dla studentów polonistyki

   

x

x

               

Udostępnij