Uchwały Rady - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
 1. Uchwała nr 1/2017 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 30 październiaka 2017 roku w sprawie umocowania dr hab. Sebastiana Kołodziejczyka, Przewodniczącego Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej do jej reprezentowania
 2. Uchwała nr 2/2017 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zarysu strategii Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na lata 2018 – 2025
 3. Uchwała nr 3/2017 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia  Harmonogramu ogłaszania naborów do programów wraz z planowanym źródłem ich finansowania
 4. Uchwała nr 4/2017 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Koncepcji programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 5. Uchwała nr 5/2017 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu rocznego planu działania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok 2018
 6. Uchwała nr 1/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu Programu Kierowanie lektorów języka polskiego do zagranicznych ośrodków akademickich w roku akademickim 2018/2019 wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
 7. Uchwała nr 2/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu programu Stypendialnego dla Polonii studia I stopnia i jednolite studia magisterskie wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
 8. Uchwała nr 3/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawieprzyjęcia Regulaminu pracy Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz akceptacji Porozumienia określającego zasady współpracy pomiędzy Dyrektorem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej a Przewodniczącym Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 9. Uchwała nr 4/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu programu Polskie Powroty 2018 wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
 10. Uchwała nr 5/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna 2018 wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
 11. Uchwała nr 6/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu programu stypendialnego im. Stefana Banacha (studia II stopnia) wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
 12. Uchwała nr 7/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza (studia II stopnia) wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
 13. Uchwała nr 8/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu programu Letnie kursy języka i kultury polskiej 2018 wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
 14. Uchwała nr 9/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie powołania zespołów stałych Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 15. Uchwała nr 10/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu programu stypendialnego im. Bekkera (średniookresowa mobilność naukowców) wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
 16. Uchwała nr 11/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu programu Prom - międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
 17. Uchwała nr 12/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
 18. Uchwała nr 13/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu programu Welcome to Poland  wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
 19. Uchwała nr 14/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla rocznego sprawozdania z działalności Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej za okres od 1 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz rocznego sprawozdania finansowego Agencji wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
 20. Uchwała nr 15/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie w sprawie wydania pozytywnej opinii dla sprawozdania kwartalnego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej za okres styczeń-marzec 2018 roku wraz z rekomendacją Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 21. Uchwała nr 16/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu programu stypendialnego dla Polonii (studia II stopnia) wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
 22. uchwala nr 17/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickie z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla programu im. profesor Wilhelminy Iwanowskiej Średniookresowe Wyjazdy Doktorantów wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
 23. Uchwała nr 18/2018 Rady Narodwej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 4 licpa 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla programu im. profesora Franciszka Walczaka wsparcie mobilności naukowców – specjalistów z zakresu onkologii i kardiologii wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
 24. Uchwala nr 19/2018 Rady Narodowej Agecnji Wymiany Akademickiej z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu Programu Kierowanie lektorów języka polskiego do zagranicznych ośrodków akademickich w 2018/2019 - II nabór wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie 
 25. Uchwala nr 20/2018 Rady Narodowej Agecnji Wymiany Akademickiej z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu International Alumni  wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie  
 26. uchwala nr 21/2018 Rady Narodowej Agecnji Wymiany Akademickiej z dnia 21 września 2018 roku w sprawe wydania pozytywnej opinii dla programu im. profesor Wilhelminy Iwanowskiej Średniookresowe Wyjazdy Doktorantów wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
 27. Uchwałanr 22/2018 Rady Narodowej Agecnji Wymiany Akademickiej z dnia 21 września 2018 roku w sprawe wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu programu Ster, Stypendia doktorskie dla cudzoziemców wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie

Udostępnij

Menu