There is no translation available.

Badanie opisuje postawy studentów zagranicznych i ich ocenę procesu edukacji oraz warunków studiowania. Ogółem zrealizowano 2660 wywiadów. Badanie przeprowadzono w formie sondażu on-line. Do 200 uczelni, które w roku 2015/16 przyjęły więcej niż 15 zagranicznych studentów, skierowano prośbę o przekazanie studentom zaproszenia do udziału w ankiecie.

Link do pliku: Raport z badania ankietowego_studenci 15_16.pdf

Share