Jak uzyskać legalizację - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
  1. Skompletuj dokumenty, które chcesz uwierzytelnić (wcześniej sprawdź, jakie dokumenty poświadcza NAWA).
  2. Wypełnij wniosek o uwierzytelnienie Wniosek-uwierzytelnienie.pdf579.35 KBWniosek musi zostać podpisany przez posiadacza dokumentów.
  3. Dołącz potwierdzenie wpłaty (26 zł – za każdy dokument) na następujący rachunek bankowy:

Odbiorca: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Numer rachunku: 68 1130 1017 0020 1510 7020 0009 (Bank Gospodarstwa Krajowego)
Dla płatności z zagranicy:
BIC/SWIFT CODE: GOSKPLPW
IBAN: PL68 1130 1017 0020 1510 7020 0009 (Bank Gospodarstwa Krajowego)
Tytułem: opłata za uwierzytelnienie + imię i nazwisko posiadacza dokumentów

Ważne!

Nie ma możliwości dokonania wpłaty w siedzibie NAWA. Nie jest również możliwe przesłanie opłaty gotówką wraz z wnioskiem. Wnioski takie nie będą realizowane, a przekazane środki będą zwracane przelewem pocztowym po potrąceniu jego kosztów.

4. Komplet dokumentów prześlij pocztą na adres: 


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40 
00-635 Warszawa

lub złóż w kancelarii NAWA. 

Komplet dokumentów składa się z:

  • wypełnionego wniosku o uwierzytelnienie,
  • dokumentów, które chcesz uwierzytelnić,
  • potwierdzenia wpłaty.

Ważne!

Kancelaria nie zajmuje się weryfikacją złożonych wniosków. Jeżeli wniosek będzie niekompletny, otrzymasz wezwanie do jego uzupełnienia.

5. Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich wpływu do NAWA. Czas oczekiwania zależy od liczby złożonych wniosków, z reguły nie przekracza jednak 14 dni. Maksymalny czas oczekiwania wynosi 30 dni.

6. Potwierdzone dokumenty możemy wysyłać do ciebie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru albo – jeżeli wybierzesz opcję odbioru osobistego lub przez osobę upoważnioną – wyślemy do ciebie mailem informacje o terminie, w którym możesz się po nie zgłosić. Jeżeli nie odbierzesz dokumentów we wskazanym terminie – odeślemy je pocztą na adres, który podasz we wniosku. 


Jeżeli dokumenty będzie odbierać osoba trzecia, niewskazana wcześniej przez ciebie we wniosku, konieczne jest pisemne upoważnienie.

Dokumenty przedstawione do uwierzytelnienia mogą również zostać przekazane bezpośrednio do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w celu ich legalizacji.

Ważne!

Podczas odbioru dokumentów należy mieć przy sobie dowód tożsamości.

Po odbiór dokumentów możesz się zgłosić dopiero po otrzymaniu maila z informacją, że są one gotowe.

Dokumenty nieodebrane we wskazanym terminie odsyłamy listem poleconym na adres wskazany we wniosku.

W przypadku dokumentów, które mają zostać przekazane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do swojego wniosku o uwierzytelnienie musisz również dołączyć komplet dokumentów wymaganych przez MSZ.

Udostępnij

Menu