2018 - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 • Apostille and legalization
 • Recognition
 • ScientistsScientists
 • InstitutionsInstitutions
 • Welcome to PolandWelcome to Poland
 • STER – Doctoral scholarships for foreignersSTER – Doctoral scholarships for foreigners
 • KATAMARAN - Establishing and conducting joint second-cycle studies
 • Programy zakończone 2018
 • CEEPUSCEEPUS
 • StudentsStudents
 • The Polish LanguageThe Polish Language
 • International Promotion
 • There is no translation available.

  1. Uchwała nr 1/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu Programu Kierowanie lektorów języka polskiego do zagranicznych ośrodków akademickich w roku akademickim 2018/2019 wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
  2. Uchwała nr 2/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu programu Stypendialnego dla Polonii studia I stopnia i jednolite studia magisterskie wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
  3. Uchwała nr 3/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz akceptacji Porozumienia określającego zasady współpracy pomiędzy Dyrektorem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej a Przewodniczącym Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
  4. Uchwała nr 4/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu programu Polskie Powroty 2018 wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
  5. Uchwała nr 5/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna 2018 wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
  6. Uchwała nr 6/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu programu stypendialnego im. Stefana Banacha (studia II stopnia) wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
  7. Uchwała nr 7/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza (studia II stopnia) wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
  8. Uchwała nr 8/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu programu Letnie kursy języka i kultury polskiej 2018 wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
  9. Uchwała nr 9/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie powołania zespołów stałych Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
  10. Uchwała nr 10/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu programu stypendialnego im. Bekkera (średniookresowa mobilność naukowców) wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
  11. Uchwała nr 11/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu programu Prom - międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
  12. Uchwała nr 12/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
  13. Uchwała nr 13/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu programu Welcome to Poland  wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
  14. Uchwała nr 14/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla rocznego sprawozdania z działalności Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej za okres od 1 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz rocznego sprawozdania finansowego Agencji wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
  15. Uchwała nr 15/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie w sprawie wydania pozytywnej opinii dla sprawozdania kwartalnego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej za okres styczeń-marzec 2018 roku wraz z rekomendacją Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
  16. Uchwała nr 16/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu programu stypendialnego dla Polonii (studia II stopnia) wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
  17. uchwala nr 17/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickie z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla programu im. profesor Wilhelminy Iwanowskiej Średniookresowe Wyjazdy Doktorantów wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
  18. Uchwała nr 18/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla programu im. profesora Franciszka Walczaka wsparcie mobilności naukowców – specjalistów z zakresu onkologii i kardiologii wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
  19. Uchwala nr 19/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu Programu Kierowanie lektorów języka polskiego do zagranicznych ośrodków akademickich w 2018/2019 - II nabór wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie 
  20. Uchwala nr 20/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu International Alumni wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie  
  21. Uchwala nr 21/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 21 września 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla programu im. profesor Wilhelminy Iwanowskiej Średniookresowe Wyjazdy Doktorantów wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
  22. Uchwała nr 22/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 21 września 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla Regulaminu programu Ster, Stypendia doktorskie dla cudzoziemców wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
  23. Uchwala nr 23/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla programu im. profesor Wilhelminy Iwanowskiej Średniookresowe Wyjazdy Doktorantów wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie 
  24. Uchwala nr 24/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej oferta przyjazdowa - wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
  25. Uchwała nr 25/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii dla regulaminu programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej oferta wyjazdowa - wraz z pozytywną opinią systemu oceny wniosków o udział w programie
  26. Uchwała nr 26/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 30 listopada w sprawie informowania Rady o spotkaniach Dyrektora NAWA z organami administracji rządowej
  27. Uchwała nr 27/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 21 grudnia w sprawie wydania pozytywnej opinii dot. zmian w Planie Działania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok 2019
  28. Uchwała nr 28/2018 Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 21 grudnia w sprawie opinii do zmian w regulaminie Programu Lektorzy

  Share