Zarys strategii NAWA na lata 2018-2025 został zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w dniu 10 listopada 2017 roku. Dokument określa misję, cele oraz zasady działania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, a także sposób jej finansowania.

Strategia-NAWA

Udostępnij